Werkingsjaar 2023-2024

Team praeses

Team praeses bestaat dit jaar uit Liv, de praeses, en Marthe en Lotte, de vice-praesides. Zij staan aan het hoofd van de vereniging.

Team a.c.

Team A.C. (Algemene Coördinatie) bestaat dit jaar uit Fien, Luna en Hanne. Zij ondersteunen team Praeses en hebben een coördinerende rol.

Team quaestor

De quaestoren van dit jaar zijn Hanne en Luna. Zij zorgen voor de financiële kant van de vereniging en houden de boekhouding bij.

Ab actis

Frederik is dit jaar ab actis. Hij maakt verslagen van de vergaderingen en houdt belangrijke besluiten bij. Verder staat de ab-actis ook in voor de kalender.

alumni

Fien en Hanne zitten in team alumni. Zij houden contact met oud-SocAnen en betrekken hen bij het organiseren van activiteiten of nodigen hen uit om langs te komen.

schachtenmeester en -temmer en team ejw

Gitte is dit jaar schachtenmeester en Luana ondersteunt haar als schachtentemmer. Samen staan zij aan het hoofd van team eerstejaarswerking. Team EJW bestaat dit jaar uit Bo, Inge & Robbe. Dit team zorgt ervoor dat elke eerstejaars student zich welkom voelt bij SocA en op de Sociale School. Ze organiseren verschillende activiteiten zoals het eerstejaarsweekend, de doop en de peter-meter-activiteit.

fac

Dit jaar zorgen Marie, Kimberley, Kato, & Emily voor onze wekelijke fac’s in ’t Archief. Dat wordt elke week een dik feest!

feest

Juta, Yoshi, Bjarne & Ellen organiseren dit jaar onze fantastische TD’s en het galabal. Plezier gegarandeerd met deze toppers!

sport

Joni, Nore & Shania houden ons dit jaar sportief! Samen vormen zijn team sport.

cultuur

Team cultuur bestaat dit jaar uit Mirthe en Alanah. Zij zorgen ervoor dat we doorheen het jaar wat kunnen proeven van de cultuur die Leuven te bieden heeft.

cantor

Britt en Emma organiseren dit jaar onze fantastische cantussen!

Media

Floor, Fien & Gilles onderhouden als team media de Facebook, Instagram en website van SocA.

design

Marie en Kathrijn strelen ons oog met het maken van fantastische banners voor onze activiteiten.

public relations

Floor en Gilles houden als team PR contact met de buitenwereld en onderhouden contact met bedrijven die SocA willen sponsoren.

onderwijs

Britt zal het contact met de studentenraad. onderhouden. Op deze manier kan er een goede samenwerking zijn tussen onze kring en SSH.

medewerkers

Heleen, Julian, Anouck, Charlotte, Tine, Bram, Izzy & Melanie. zullen dit jaar onze kring als medewerker ondersteunen. Wanneer er handen te kort komen, zullen zij een extra handje helpen. Hiernaast zorgen zij ook voor de lekkere verkoopmomenten op school.

Benieuwd naar voorgaande praesides? Je kan ze zien via deze link.