Contacteer ons

 

Privacyverklaring SocA VZW

SocA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Als u vragen hebt over deze verklaring, mag u deze richten aan soca@ucll.be.

Wie zijn wij?

SocA is een studentenvereniging aan de campus sociale school Heverlee van de UCLeuven Limburg. Wij staan in voor de studenten van de professionele bachelors: Sociaal Werk en Sociale Readaptatiewetenschappen en voor de studenten die een graduaat in welzijn volgen. Voor deze studenten organiseren wij studentikoze activiteiten zoals sport en cultuuractiviteiten, leuke feestjes, ondersteunen van eerstejaars enzoverder.

Onze contactgegevens zijn:

SocA VZW

Groeneweg 151, 3001 Heverlee

soca@ucll.be

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Naam en voornaam
Adres
E-mailadres
Gsm-nummer
Studentennummer en opleiding
Studentenvereniging
Medische gegevens

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Evenementen

Bij het organiseren van bepaalde evenementen, bijvoorbeeld bij de doop, wordt u om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is voor een overzicht te creëren van de deelnemers. Deze gegevens worden ook uitsluitend voor dat bepaald evenement gebruikt.

Uitnodigen evenementen

Voor bepaalde evenementen kan het zijn dat wij u contacteren via mail of via Facebook om een uitnodiging te sturen.

Verwerking van foto’s

Tijdens de evenementen kan het zijn dat er foto’s worden genomen. Als u akkoord gaan met deze privacyverklaring, geeft u ook de toestemming dat wij deze mogen posten op de SocA Facebook-pagina of in gesloten facebook-groepen. Voor het verdere gebruik van een foto zal u om toestemming worden gevraagd.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die wij ontvangen van u wordt zelden doorgegeven. De enige partner aan wie wij gegevens verstrekken is onze verzekeringsagentschap. Om onze leden te kunnen verzekeren hebben zij de namen van onze leden nodig. De naam en voornaam zijn dan ook de enige persoonsgegevens die zij van ons ontvangen. Voor de rest zal SocA geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen worden voornamelijk gebruikt tijdens onze evenementen. Daarna worden deze normaal niet meer gebruikt. Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Uw rechten

Recht op inzage

Ten alle tijden hebt u het recht om na te vragen welke gegevens wij van u verzamelen.

Rectificatie

Als wij beschikken over gegevens die niet kloppen, mag u ons dit altijd laten weten zodat wij dit kunnen aanpassen.

Wissen van gegevens

Als u niet meer wilt dat wij over u persoonsgegevensbeschikken, mag u dit laten weten en dan verwijderen wij deze gegevens.

Intrekken van uw toestemming

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht de toestemming weer in te trekken. Nieuwe gegevens mogen dan niet meer worden verzameld, de oude gegevens mogen gewoon bewaard blijven voor de aangegeven periode, want deze zijn gewoon rechtmatig verzameld (tenzij er een verzoek tot verwijdering wordt gedaan en het geen wettelijke of contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde is).

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

SocA kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijzing gebeurde op 11 november ’19.