Algemene omschrijving van de kring

Naam

SocA is een verkorting van SOCiaal Assistent. De naam werd voorgesteld door Ruben Hendrickx in de zomer van 2000. De studentenkring vertegenwoordigt de studenten van de UC Leuven Limburg (UCLL), campus Sociale School Heverlee.

Als suffix werd gekozen voor ‘studentenkring’. Enerzijds wil SocA duidelijk een onderscheid maken met de ‘praesidia’ van o.a. de KULeuven, en haar kloof met de studenten zo klein mogelijk houden. Anderzijds werd niet gekozen voor studentenraad, aangezien er juist een verschil werd nagestreefd met de opbouw van de voormalige raad (‘George’) en de huidige Campus Studentenraad.

Kringkleuren

De primaire kleur is het donkerrood dat eveneens als huisstijl fungeert van de voorheen genoemde hogeschool KHLeuven. Hiermee is meteen ook de link gelegd naar deze kleur. Naast dit rood plaatst SocA de kleur donkergroen, eveneens de huisstijl van het campus Sociale School Heverlee. Opnieuw verdient de link dan ook geen verdere uitleg. Tenslotte werd gekozen voor het zilvergrijs. Hiermee willen we sterk de positie van de maatschappelijk assistent aangeven. Deze positie word gekenmerkt door een meerzijdige partijdigheid en bemiddelen, een oog hebben voor alle partijen maar tegelijk van afstand kunnen nemen en neutraliteit, net zoals grijs tussen alle kleuren staat.

Wapenschild en symboliek

Het wapenschild werd in augustus 2000 voorgesteld en ontworpen door Hades, een bevriende studentenclub in het Leuvense. Het wapenschild is uiteraard opgebouwd rond de kringkleuren en valt op door haar eenvoud. Bovenaan vinden we ‘SocA’, in een gouden kleur. Het schild heeft een onconventionele vorm, aangezien de rechte vlakken worden gebroken door een schuin zilvergrijs vlak.

Het rechtervlak is donkergroen ingekleurd. Dit groen krijgt in ons wapenschild de betekenis van het durven openstaan en benoemen van gevoelens, kortom: het positief benaderen van problemen. In contrast met het groen vinden we links het donkerrood terug. Dit rode duidt aan dat er (uiteraard) ook negatieve aspecten aan alles zijn, waar een maatschappelijk assistent ook oog voor durft te hebben. Het zilvergrijs vormt een duidelijk contrast tussen beide vlakken, een neutrale waarde. Het rode vlak wordt volledig ingevuld door de gouden stralen van een zon. Ook dit heeft een symbolische waarde: een maatschappelijk assistent vinden we namelijk terug in alle domeinen van het menselijk leven, in alle levensfasen, met alle sociaal-economische groepen. Een goede maatschappelijk assistent heeft tenslotte ook oog voor alle aspecten van het leven, net als de stralen van een zon.

Oprichting

Het prille begin

SocA is gesticht in juli 2000 door Tim Verheyen en Ruben Hendrickx, beiden juist geslaagd in hun eerste jaar Sociale School. De toekomst van de toenmalige studentenraad (‘George’) werd in vraag gesteld, waardoor de organisatie van het startweekend – een onthaalweekend voor eerstejaars – eveneens onzeker werd. In enkele weken is er die zomer veel gebeurd: logo en wapenschild ontworpen, naam gekozen…

De eerste activiteit onder de nieuwe noemer ‘SocA’ was dan ook die bewuste startdriedaagse (maandag 11 september 2000 tot en met woensdag 13 september 2000). Hier waren 57 eerstejaars aanwezig, begeleid door een inderhaast opgetrommelde ploeg van zeven studenten (Kevin Claes, Tim Verheyen, Liesbeth Creve, Els Verheyen, Roel Nouckens, Bart Van Duffel en Ruben Hendrickx). Tijdens die startdriedaagse werden de krijtlijnen van SocA verder uitgewerkt. Hier is ook de uiteindelijke beslissing gevallen om SocA dat academiejaar effectief van start te laten gaan als een studentenkring die de studenten van de Sociale School Heverlee voortaan zou vertegenwoordigen.

Het eerste werkjaar (2000-2001):

De definitieve kringstructuur van SocA studentenkring zag er als volgt uit:

Tim Verheyen: Praeses
Jakob Delmeire en Kirsten Winnelinkx: Vice-Praeses
Bart Gemoets: Secretaris
Ruben Hendrickx en Hans Antonise: Financiën
Bart Van Duffel en Heleen Vanderschot: Sport
Lies Kortleven en Miek Cosemans: Bar
Els Verheyen, Liesbeth Creve en Greet Vandael: Cultuur
Veerle Adriaensen, Natalie Jans en Caro Appeltans: Feest

De eerste weken verliepen bijzonder chaotisch, omdat er ineens als een studentenkring gedacht en gehandeld moest worden: meedoen aan het nieuwe Plug-In project, de eerstejaars onthalen op school, een barteam opstarten, de startfuif, peter- en meter avond, … dit resulteerde in lange wekelijkse vergaderingen.

Een belangrijke beslissing vormde de keuze van de fakbar. De Ierse pub op het Ladeuzeplein, Tir n’a Nog, bleek de beste voorwaarden te bieden en een gepast karakter te hebben om als fakbar van SocA vernoemd te worden. Vele studenten uit die periode hebben ongetwijfeld toffe herinneringen aan de message parties, de proffentap, de vice-vaten (voorstelling kring), de peter en meter avond,…

De oprichting van het Barteam

Pas in de eerste vergaderingen werd duidelijk wat welke functie kon en ging doen. Het eerste werkjaar werd tevens gestart met het SocA Barteam, destijds in het leven geroepen om (1) de drankverkoop in de bar te regelen, (2) toezicht op de bar te houden en (3) de bar net en verzorgd te houden.

Dit Barteam bestond uit een tiental medewerkers, waarvan er twee werden afgevaardigd naar de kring zelf (Miek en Lies). Op het eind van het tweede werkjaar is besloten om het barteam onafhankelijk van SocA te laten werken, maar ook dit is dus oorspronkelijk een initiatief van SocA Studentenkring. Helaas heeft onze bar plaats moeten ruimen voor de refter.

Enkele hoogtepunten uit het eerste werkjaar

De eerste week van het academiejaar kregen de studenten reeds een heus weekprogramma voorgeschoteld, al bleek veel nogal ter plaatse opgelost te worden. SocA stond synoniem voor improvisatie. Een cluedotocht (maar liefst 81 deelnemende eerstejaars), enkele gratis vaten in onze fakbar Tir n’a Nog, maar vooral de eerste plug-in.
Onze aanwezigheid op de allereerste plug-in happening is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Mede dankzij de combinatie van bijzonder warm weer en een rijdende ijskokar was de kring ineens bekend bij zeer veel studenten. De binding met het eerstejaar was zeer sterk, wat die nacht ook te merken was op de plug-in parties.
Het vernoemen waard is zeker ook Big Rubber, meer dan zomaar een studentenfuif. Een stampvolle lido (1350 betalende bezoekers) zorgden niet alleen voor een glimlachende financiën, maar ook voor het besef dat een departement met nauwelijks 500 studenten wel degelijk in staat is om een groots evenement te organiseren. Meer over dit concept lees je elders bij de activiteiten.

De doop (17 oktober 2000)… ook dit was het eerste jaar een van de studentikoze toppers. Veel deelnemers, weinig regels, maar veel sfeer. Ik citeer uit de oorspronkelijke nota’s: “(1) geen alcohol, (2) niet uit de kleren, (3) geen opdrachten die je echt niet wilt of kunt”. Via een doorschuifsysteem met vijf posten werden tientallen groentjes gedrilld (militair thema) om tot het echte studentenleven te worden toegelaten.

Wil je weten hoe de volgende werkjaren eruit zagen? Check de oud presidia tab!