OkeR

OKeR werd opgericht in het academiejaar 1999-2000, en ontsproot uit het idee om de verschillende studentenkringen van de UCLL dichter bij mekaar te brengen. Tot dat moment was er namelijk geen sprake van een gemeenschappelijk ontmoetingsplatform. De overkoepelende kringraad was geboren!

OKeR stelde zich al vrij snel als doel het studentikoze leven aan de UC Leuven-Limburg nieuw leven in te blazen. Om dit te bereiken meet zij zich een ondersteunende rol aan voor de hogeschoolkringen, met de bedoeling om de studentenwerking te optimaliseren, en een overleg- en ontmoetingsplatform aan te bieden tussen de zes departementale kringen onderling, de hogeschool, en de faculteitskringen van de KULeuven.

Hierbij heeft OKeR vooral oog voor de identeit en de rijke voorgeschiedenis die elke kring met zich meedraagt. De eigenheid mag niet verloren gaan, aangezien sommige kringen reeds een halve eeuw bestaan en er dus sprake is van een uniek studentikoos erfgoed.

Na negen jaar harde inzet door studenten is OKeR vandaag de dag een vaste waarde geworden in het studentenlandschap. Het bestuur vormt een overkoepelend voorzitterschap, samengesteld uit leden afkomstig van elke kring. De hogeschoolkringen vieren hoogtij, en mede dankzij OKeR staan zij steviger dan ooit in hun schoenen.