Functies

Praeses

De praeses is een van de belangrijkste functies binnen het praesidium, aangezien hij/zij/die een belangrijke vertegenwoordiger van de studentenvereniging is naar de buitenwereld toe. De praeses staat aan het hoofd van het team en bepaalt de richting die de studentenvereniging uitgaat.

Vice-Praeses

Samen met de praeses vormt hij/zij/die Team Praeses, in het kort ook wel TP genoemd. De vicepraeses ondersteunt de praeses waar nodig. Indien de praeses afwezig is of niet (meer) in staat is om de functie uit te oefenen neemt de vice-praeses tijdelijk de leiding over.

Quaestor

De quaestor zorgt voor de financiële kant van de studentenvereniging. Hij/zij/die houdt de boekhouding bij en zorgt dat deze correct en transparant is. Hij/zij/die staat bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.

Schachtenmeester(es)/Schachtentem(m)(st)er

De schachtenmeester(es) leert de nieuwe schachten wat kan en niet kan op een cantus, zingt hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met het kringlied en onze tradities. Schachten met vragen of problemen kunnen bij de schachtenmeester(es) terecht voor raad en advies, maar ook kunnen deze schachten wel eens vriendelijk op de vingers getikt worden indien zij op onze activiteiten hun boekje te buiten gaan. De schachtentem(m)(st)er ondersteunt de schachtenmeester(es) bij het opleiden van de schachten en het organiseren van de aan hen gerichte evenementen

Ab-Actis

De Ab-Actis maakt verslagen van de vergaderingen en houdt belangrijke besluiten bij. Verder staat de ab-actis ook in voor de kalender.

A.C.

A.C. staat voor algemeen coördinator. Hij/zij/die heeft een ondersteunende, coördinerende functie en zit al minstens één jaar in het hoog praesidium van SocA.

Alumni

Deze functie houdt in dat je het contact onderhoudt met oud SocAnen. De verantwoordelijke van alumni probeert hen op de hoogte te houden van de activiteiten en hen erbij te betrekken. Ook is het leuk om eens een activiteit voor hen te organiseren zodat de band tussen SocA en oud-SocA niet verloren gaat.

Cantor

De cantor organiseert en zit alle cantussen voor van SocA. Hij/zij/die zorgt ervoor dat de cantus in goede banen wordt geleid.

EJW

EJW staat voor eerstejaarswerking. Dit team zorgt ervoor dat elke eerstejaars student zich welkom voelt bij SocA en op de Sociale School. Ze organiseren verschillende activiteiten zoals de doop en de peter-meter-activiteit.

Feest

De functie feest zorgt voor de feestjes van onze studentenvereniging. Zoals de TD’s en het galabal. Hun taken gaan van het inkleden van die evenementen over het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een keurige taakverdeling voor tijdens de evenementen.

Fac

Het team fac zorgt ervoor dat het iedere woensdagavond weer een heus festijn met promo’s is in onze facbar ’t Archief. Deze avonden zijn ook altijd in een leuk thema, dus zeker een echte aanrader!

Sport

Team sport probeert de leerlingen aan de Sociale School in beweging te krijgen met allerlei leuke sport activiteiten.

Cultuur

team cultuur zorgt er voor dat we doorheen het jaar wat kunnen proeven van de cultuur die Leuven te bieden heeft. Er zijn dus naast de leuke feestjes ook nog tal van andere activiteiten die wij organiseren!

Scriptor

Als scriptor ben je verantwoordelijk om elk semester een SocrAntje af te leveren. Hierin vind je nieuwtjes over de school, over SocA, over welke activiteiten er geweest zijn of nog moeten komen, maar ook gewoon leuke spelletjes om te doen tijdens de dode momenten.

PR

PR, of public relations, zorgt voor het contact/goede relaties tussen SocA en de buitenwereld. Het maken van banners en foto’s, het promoten van evenementen, het onderhouden van onze Instagram, .. vormen hier onderdeel van.

Web

Onze webverantwoordelijke zorgt ervoor dat je alle nodige informatie over het reilen en zeilen binnen SocA ook kunt terugvinden op onze website. Verder houdt hij/zij/die zich ook bezig met het onderhouden, maken en updaten van onze site.

Onderwijs

De verantwoordelijke van onderwijs onderhoudt het contact met de studentenraad. Op deze manier kan er een goede samenwerking zijn tussen onze kring en de CSR.

Medewerker

Een medewerker is iemand die overal een beetje helpt. Wanneer er handen te kort komen, zullen zij een extra handje helpen. Hiernaast zorgen zij ook voor de lekkere verkoopmomenten op school.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.